მისია და ხედვა

ვებგვერდის მიზანია გახადოს  საზოგადოება მეტად ინფორმირებული საბჭოთა წარსულისა და უახლესი ისტორიის შესახებ. ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლებას საკუთარი ქვეყნის ისტორიის მიმართ.

 

 ვებგვერდზე განთავსებულია  IDFI-ის საარქივო და მეხსიერების კვლევები, სტატიები, სიახლეები, ისტორიული ფაქტები, ქუიზები, წიგნები, ფოტო-ვიდეო გალერეა და საარქივო დოკუმენტების  ბაზა, რომელიც მოიცავს ეროვნულ და შსს არქივში დაცულ დოკუმენტებს  კონკრეტულ მოვლენებთან დაკავშირებით.