...
09 სექტემბერი 2021
«Информация председателя Комитета госбезопасности при Совете Министров ГССР А. Инаури превому секретарю ЦК КП Грузии В.П. Мжаванадзе в связи с повышением националистических и антисоветских настроений в Грузии после мартовских событий 1956 года».
საარქივო დოკუმენტების ბაზა

„საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის არქივი” - შსს საარქივო სამმართველო მე-2 განყოფილება ფონდი 14,  აღწერილობა 31, საქმე 201

დოკუმენტში მოცემულია ინფორმაცია საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ა. ინაურის ცნობის შესახებ საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივნის ვასილ პავლეს ძე მჟავანაძისადმი, რომელშიც  საუბარია, რომ რომ 1956 წლის 5-9 მარტის მოვლენების შემდეგ საქართველოში ნაციონალისტური და ანტისაბჭოთა განწყობილების გააქტირურების  შედეგად იქმნებოდა საშიშროება სხვადასხვა ქვეყნის (ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის) სადაზვერვო სამსახურების მხრიდან. ამის გამო, საქართველოს  სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი ითხოვდა საშტატო სტრუქტურის გაძლერებას და ასევე, იმ რაიონებში, სადაც არ იყო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის განყოფილებები, ასეთების შექმნის საჭიროებას.

ა. ინაურის ცნობა