...
მულტიმედია

გორის ახალი იდენტობა

საზოგადოებრივი სოლიდარობა 2008 წლის ომის დროს
ომის მუზეუმი
1920 წლის გორის მიწისძვრა
გორის კულტურული იდენტობა
ვაჟა-ფშაველა და გორი
ისტორიული და დემოკრატიული პროცესები გორში
გორის ძველი არქიტექტურული სახე

სატელევიზიო ინტერვიუები

გრიგოლ ლორთქიფანიძის (1881-1937) მემორიალური ალბომი
IDFI-ის მიერ შექმნილი პეტიცია
ოკუპაციის 100 წელი
9 აპრილი - IDFI საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში

გრაფიკული ვიდეოები

ქვაში გამოკვეთილი ბელადის ისტორია
არჩევნები საბჭოთა საქართველოში
ეპიდემიები მსოფლიო ისტორიაში და საქართველო
დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის კვლევა: ისტორია, თეორიები და გაბათილების საშუალებები
www.Open-Archives.org

ინტერვიუ - მოგონებები

ინტერვიუ საზოგადოება
ინტერვიუ რევაზ კვერენჩხილაძესთან
ინტერვიუ ნოდარ ნათაძესთან
ვრცელი ინტერვიუ გურამ სოსელიასთან

რეპრესირებულთა ისტორია

აბდულ ზაქარიაძე - რეპრესირებული
გიორგი მიქელაძე - რეპრესირებული
ნონა ახალაძე - რეპრესირებული
ქეთევან ქადაგიძე - რეპრესირებული
ციალა ლამაზოშვილი - რეპრესირებული