საარქივო დოკუმენტების ბაზა

გაზეთი "კომუნისტი" 9 მარტი,1956 წელი. №58 (10 452)

08 სექტემბერი 2021