საარქივო დოკუმენტების ბაზა

დიდი ტერორი, 1937-1938 წწ.