მულტიმედია
გამოფენა - 1923 წელს დახვრეტილი ქართველი სამხედროები