მულტიმედია
გამოფენა - „გასაბჭოების შედეგები საქართველოში - რეპრესირებულთა ფოტოებისა და სიების სახით“