მულტიმედია
დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის პროგრამის პრაქტიკული კურსის მსმენელების დაჯილდოება