მულტიმედია
აჭარაში აღმოჩენილი მასობრივი ტერორის მსხვერპლთა N6 სამარხი