ჩვენი პარტნიორები
The Sites of Conscience
The Sites of Conscience (შემდგომში „კოალიცია“) არის მეხსიერების კვლევის პლატფორმა, რომელიც 1999 წელს დაარსდა და აერთიანებს 275 ორგანიზაციას 65 ქვეყნიდან. კოალიციის მთავარი მიზანია, გაზარდოს აღნიშნული ინსტიტუტეციების შესაძლებლობები საგრანტო დაფინანსების, ურთიერთდაკავშირების და საერთო ქსელში ჩართვის, ტრენინგების, გარდამავალი სამართლიანობის მექანიზმების ამოქმედებისა და ადვოკატირების გზით. კოალიციის წევრები და პარტნიორები ახდენენ მრავალფეროვანი ისტორიების მემორიალიზაციას საკუთარ ქვეყნებში. ყველა მათგანს გააჩნია განსაკუთრებული, ინდივიდუალური წარსული - მათ შორის არიან ისევე როგორც დემოკრატიული ტრადიციების მატარებელი, ასევე ძალადობრივი წარსულის მქონე სახელმწიფოები და მიმდინარე კონფლიქტური რეგიონები, რომლებიც ახლა გადიან გარდამავალი სამართლიანობის ეტაპებს. კოალიციის წევრ ყველა ორგანიზაციას ააერთიანებს ერთი მიზანი - წარსულის მეხსიერებას დაუკავშირონ აწმყოს საერთო ვალდებულება.
უკრაინის განმათავისუფლებელი მოძრაობის შესწავლის ცენტრი
უკრაინის განმათავისუფლებელი მოძრაობის შესწავლის ცენტრი 2002 წელს დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც შეისწავლის მე-20 საუკუნის უკრაინის განმათავისუფლებელი მოძრაობებს, იკვლევს მეხსიერებას და ტოტალიტარული წარსულის შედეგების დაძლევის პროცესებს ყოფილი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებში. ცენტრის მისიაა წარსულის ხელმისაწვდომი გახადოს.
Post Bellum
Post Bellum 2001 წელს, ჟურნალისტებისა და ისტორიკოსების მიერ ჩეხეთში დაფუძნებული არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც დოკუმენტურად ასახავს მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენების მოწმეების მოგონებებს და ცდილობს ამ ამბების ფართო საზოგადოებაში გავრცელებას. ორგანიზაცია თვლის, რომ მოწმეებს უნდა ჰქონდეთ თავიანთი ამბების მოყოლის შესაძლებლობა და რომ ეს ისტორიები ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს - სწორედ ამ ხედვით შეიქმნა Post Bellum.
Transitions Online
Transitions Online არის არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია ჩეხეთში , რომელიც მუშაობს მედიის თავისუფლების განვითარებისა და ჟურნალისტური სტანდარტების ამაღლების მიმართულებით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთისა და პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში 1999 წლიდან.
ეროვნული უსაფრთხოების არქივი
ეროვნული უსაფრთხოების არქივი არის არასამთავრობო კვლევითი ინსტიტუტი და ბიბლიოთეკა განლაგებული ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში. არქივი აგროვებს და აქვეყნებს ინფორმაციის თავისუფლების აქტის შედეგად განსაიდუმლოებულ დოკუმენტებს. არქივი ასევე, წარმოადგენს ერთ-ერთ უმსხვილეს დატა-ბაზას აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების, საგარეო, სადაზვერვო და ეკონომიკური პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხების შესახებ.
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო 2003 წელს გაიხსნა და ცდილობს, საკუთარი წვლილი შეიტანოს ამ რეგიონში თავისუფალი, სამართლიანი და ტოლერანტული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. ფონდი ხელს უწყობს რეგიონში ცალკეული პიროვნებებისა და ორგანიზაციების თანამშრომლობას; ადამიანის უფლებების ძირითად პრონციპებზე დაყრდნობით ცდილობს საზოგადოებისა და პოლიტიკის არადემოკრატიული და არატოლერანტული განწყობის შეცვლას. სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო ხელს უწყობს ეთნო-პოლიტიკური და ტერიტორიალური კონფლიქტების ტრანსფორმაციას სამართლიანი და არაძალადობრივი გზით და მხარს უჭერს ადამიანებისა და საზოგადოების მდგრად განვითარებას. ფონდი ხელს უწყობს საჯარო დისკუსიების კულტურის ამაღლებას, რათა გადაწყვეტილებების მოღაბის პროცესი უფრო სამართლიანი და გამჭვირვალე გახდეს.
სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამართველო აერთიანებს მეოცე საუკუნის საქართველოს არქივებს: ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის არქივი, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ყოფილ საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივებს. ამ გაერთიანებულ არქივში თავმოყრილია 2 მილიონზე მეტი საარქივო დოკუმენტი.
შვეიცარიის საელჩო საქართველოში
შვეიცარიის საელჩო საქართველოში